המלץ המתארת את עמוד קישור הערות הדפס מאמרשתף מאמר זה הזמן ב-Facebook1שתף מאמר הגיע בטוויטרשתף עמוד זה הזמן ב-Linkedinשתף עמוד זה ב-Deliciousשתף קישור זה הזמן ב- Diggשתף קישור זה על Redditשתף מאמר זה ב-Pinterest
מתרגמי קינג ג’יימס מדברים בדבר “תיקון פעמים רבות קרובות” בכתבי הקודש, ומציעים כל סיבה למטרה זו. העובדה החשובה שהם כבר מעלים מאומתת באמצעות מבחר גדול התנ”ך האנגלים בזמן אלפים רבים 2. שקול רשימה זו בקרב מתרגמים ותרגומים:

Wycliffe (1388 מהוולגטה הלטינית)

Tyndale (1526, מארסמוס ולותר)

קוברדייל (1535, מארסמוס ולותר)

מתיו (1537, ארסמוס, הוולגטה, לותר)

ניכר (1539, רומאי קתולי)

ז’נבה (1557, מ Textus Receptus)

בישופים (1568, דרך Textus Receptus)


גרסה בקרב קינג ג’יימס (1611, 1769, דרך Textus Receptus)

המחקר בקרב Textus Receptus היא ניתוח יוצא דופן. שתי כמו זה “רק” של קינג ג’יימס יודו בהנאה שלמרות שלא כל אדם על אודות הפלנטה יכול למנות, ופחות לעיין, תנ”ך בקרב KJV, כל עוד העמוד מבוסס על הטקסטוס רפטוס, וכל זה בסדר.

לאחר מכן הביקוש התבצע לא טוב בתנ”ך ז’נבה, או שמא בבישופים, בהתבסס אודות העמוד הזה? ומה מתבצע רע ב-1611 KJV? וגרסאות רבות בידי ה-KJV…?

כיצד מידי הרבה מאוד תרגומים? על שום מה שנתיים ממאתיים קיימת בקרב שינוי לטובה ותיקון ושכלול? פָּשׁוּט:

קמו חוקרי תנ”ך ולשון שמוסיפים בניית נספח מחמת בדיקה וגילוי כתבי יד.
השפה ממשיכה להתקדם. ה-KJV מקובל לא תוכנן ונבנה באותה אנגלית שבו דיבר וויקליף!
ברם תומכי “ק”ג בלבד” היו מעדיפים שנאמין שמרבית המלגה תינתק משנת 1611. או שמא שזה 1769? או לחילופין בכל חמש אצל מהדורות KJV, בנות ובלי האפוקריפים, ספרים שספק אם מקורם בזלזול בידי חברת תמלול ?
אוקי, אז, אי אפשר לנו להטיל ספק במלגה אצל החוקרים והסופרים אצל המאה ה-17 (או ה-18?) הם מוכרחים לכתוב את כל המילה האחרונה, ומי הכי מתאים שיעז לצאת נגדם היא חרא, ויצירותיהם ייזרקו ואפי’ יישרפו ברבים?

שׁטוּת! וחרדה להוראה כזו!

באופן מיידי ב-1885 שיבח צ’ארלס ספורג’ון את אותם העבודה על ידי יוצרי הגרסה המתוקנת, בהתבסס אינן הכול על ה-Textus Receptus כל, בסיסי המתארת את הצוואה הראשונה על ידי ווסטקוט-הורט!

ספרג’ון: “בקשר לעובדה אצל ההבדל מצד הגרסה המתוקנת והמורשית, הייתי אומר שאף בפטיסט אינם ש לחשוש כל הזמן מכל ותק לא עקום ליצור רק את הטקסט העדכני, ופרשנות מדויקת בקרב הברית הקודמת והחדשה… [W] לא קיימת לכולם עניין מעבר התנ”ך; והיה לעצמנו זה טהור ככל שנוכל לקבל את המקום. בידי המלגה הראוייה והכנה עד מאוד שניתן למצוא, אנו רוצין שהגרסה המקובלת תטוהר מכל טעות בידי מתמללים, או אולי תוספת בקרב בורות אנושית, או שמא יטפל אנושי, ע”מ שדבר הבורא יתברך יבוא איתי לפי שבא מידו חתימה.” (הדגשות נוספו)

חוכמה מרעננת מנסיך המטיפים!

מצעד התנ”ך אורך. במאה העשרים הגיעה

התקן האמריקאי, בשנת 1901.

התקן המתוקן, בשנת 1952.

התקן האמריקאי האפשרי בשנת 1971.

האינטרנציונל החדש ב-1978.

המלך ג’יימס האפשרי ב-1982.

ובמאה זו, תרגום מרכזי:

הגרסה הסטנדרטית באנגלית בשנת 2001.

חוקר התנ”ך והכומר ג’ון מקארתור מפקח בדבר הפרויקט בדבר תיקון ה-NASB.

ויהיו עוד.

מתאים, שכיח מהתנ”ך יתריסו בגלוי כלפי המסורת הנוצרית, וינסו לציין את אותה עמדתם. תרגום האתר בטבע החדש, למשל, מכחיש בבירור את אותן אלוהותו אצל ישו. לחלופין, ספרי קודש שיש להן אינטונציות מגדריות, אם מטרות תרבותיות נוספות, יופיעו ביחד עם אלוהים צריך למנוע הצטברות מהמאמנים. ספרי תנ”ך הטוענים ל”השראה” תובענית, כתרגום הפסיון, יש צורך ב להישלח וכדלקמן למדף האחורי על ידי אוספי הספרים הנוצריים, והיה אם כל נרכשו.


אבל בין הסטיות מסתתרות יצירותיהם בידי חברי בורא עולם מסורים שרצונם הגורם היחיד מהווה להשיב העתק אמין ומקצועי בזמן האחרון בקרב אותן חתימות מקוריות, כפי שעשו תושבי ה-KJV. מותקן למצוא אחר המועמדים הנוספים, לשבח ולכבד וש בקרבנו.


אנחנו קל דורשים לראות העניין בורא עולם אמר!