2021 התארגנות פשוטה שנתיים לשנה החדשה שלנו
מחבר: איב אבוט
google.com/articles/business_and_finance/article_5250.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

השתמש בטיפים אלו לערוך השנה החדשה במידה אם ברשותכם ‘מערכת’ קבצים – או לא!
באופן שנת הסיום העסקית שלנו נופלת ביוני, דבר שבשגרה הוא השתמש באותם קווי הנחיה בחודש יולי.
בינואר בניית תיבת מס שתחזיק רק את תיעוד המס שלכם ב2005. הגדר תיבת ארכיון (עבור הרבה) או שמא מגש קבצים (עבור מעט) המסומן מסים 2005. במהלך מיון הדואר של העבודה הכנס לתוכו את אותו ה- W-2 עד 1099, וכול שכבה שקשור למס.
העסק שלך יכול להגדיר תיקיות כיס קבצים צבעוניות בתיבת המס של החברה שלכם בשביל טפסים, ותיעוד אישי, בעלי עסקים / מעסיק, או אולי מאמצים / נדל"ן. מגוונים מציעים את התיקיות המקיף, שלה, של העבודה, ושירות ההכנסה הפנימית ארבע לתיקים הכספיים מסוים.
אם אם ברשותכם ערכת מיגון תיוק, אמנם כל אחד שקוע ברשומות הישנות:
משוך אחר התיקים הכספיים אצל השנה שעברה (למשל דוחות בנק) והוצאות עסקיות או לחילופין תעסוקה (למשל, קבלות) והכנסות (למשל, חשבוניות) אם כל כך פריט שקשור למס. מיון מסים מסים משפטיים עד פיננסיים בקרב שנים רבות העבר את השואב בתיבות המסומנות במהלך שנה אחת.
2021: התארגנות קטנה שנתיים לשנה החדשה שלנו
השתמש בטיפים האלו לארגון השנה החדשה אם במידה ויש בבעלותכם ‘מערכת’ קבצים – או שמא לא!

באופן שנת הסיום העסקית של העבודה נופלת ביוני, מקובל השתמש עם כלים בחודש יולי.
בינואר תפעול תיבת מס שתחזיק אחר תיעוד המס שלנו ב2005. הגדר תיבת ארכיון (עבור הרבה) או שמא מגש קבצים (עבור מעט) המסומן מסים תמלול הקלטות מחיר . לצורך עבודת מיון הדואר של העבודה הכנס לתוכו את אותם ה- W-2 אם 1099, וכל שכבות שקשור למס.
אני יכול לפתוח תיקיות כיס קבצים צבעוניות בתיבת המס שלנו עבור טפסים, ותיעוד פרטי, עסקי / מעסיק, אם משימות / נדל"ן. רבים מאפשרים את כל התיקיות המצע, שלה, של החברה שלכם, ושירות ההכנסה הפנימית בנוסף לתיקים הכספיים שלהם.
אם יש לך ערכת תיוק, ברם אתה שקוע ברשומות הישנות:
משוך את אותו התיקים הכספיים בקרב השנה שעברה (למשל דוחות בנק) והוצאות עסקיות עד תעסוקה (למשל, קבלות) והכנסות (למשל, חשבוניות) או שמא כל פריט נוסף שקשור למס. מיון מסים מסים משפטיים או גם פיננסיים אצל תקופות עבור בתיבות המסומנות כחלק מ שנה אחת.
אם וכאשר אתה מוציא קובץ 2005 ממערכת המשרד שלכם, הכין את תיקיות הקבצים החלופיות 2021 לכל המסמכים הביתיים והעסקיים הרגילים של החברה שלכם אם המסמכים הפיננסיים (למשל, כרטיסי אשראי) וחוקיים (למשל. ביטוח).
עתה במידה ויש בבעלותכם קבצים נפרדים למסמכים פיננסיים שוטפים בזמן הזה המיוחדת ותיבת מס עובדת מרבית -15 באפריל שיהפכו אוטומטית לארכיון המס של החברה.
אם לא קיימת לי מערכת מיגון קבצים עובדת לנכס, למשרדים לא גבוהים עד למשרדים במחיר קונים, תן לכם לייעץ ​​על הקילומטר הקצר מאוד מצד הכאוס למערכת קבצים מקודדת עיצובים באינדקס סמיך.
75% מכלל חפצים התיוק הביתיות והעסקיות זהות. משום כך קוראים לי משתמש בערכות הקבצים הביתיות והעסקים האורחים הצעירים שתמצאו בענף www.Organizer-Extraordinaire.com בתרגול הייעוץ האינדיבדואלי הפרטי שלי. תמלול והקלטה 2 שנים כספים בנסיעה לחנות וקניית תוויות ריקות וציוד אין להם ביקוש מכפי שעולה לך והיה אם תשתמש בערכת הקבצים שתואמת את הצרכים של החברה.
שמי חפץ בו לפתוח במהירות 75% סטנדרטיים ואז לקסום מיוחדת את אותה התוויות הריקות לכותרות נוספות בערב הקבצים בקרב הזוג שלי. והיה אם היו לך הוגים בעבר, אתה עלול לשאת מופתע שהם לא השתמשו בערכות קבצים. פרויקט מערכת הקבצים במשרד ייקח שלושה מספר פעמים בלעדיהם. ניצול בערכות אלו בעלויות (או בלי) מארגן מתיר בשבילך להקטין התרחשות וכסף של החברה שלכם.
שמי ממליץ לאתר שלך לבחור ולהגדיר את כל מצלמות הקבצים לשנת 2021 הרבות לצרכים שלך. מעתה והלאה, עקוב נפרד אותם טיפים למס וארכיון לפניכם בעבור מערך קובץ הביצוע – מכיוון שעכשיו במידה ויש בבעלותכם זכוכית שבירה. עצם תיחום תיבת המס תעזור לכם חדשים את השנה הראשונה, אמנם זה הזמן אינם תחליף למערכת אופרצייה של נייר מתמשכת בסיום ה -15 באפריל.
האיחולים מובילי הדירה בארגון 2021 בקרב חלומותיך!
אם וכאשר תבקש, הירשם לטיפים חדשניים לחיסכון בעת בחינם בכתובת http://www.organizer-extraordinaire.com
כאשר כל אחד מוציא קבצי 2005 ממערכת המשרד שלך, הכין את תיקיות הקבצים החלופיות 2021 לכל המסמכים הביתיים והעסקיים הרגילים שלכם עד המסמכים הפיננסיים (למשל, כרטיסי אשראי) וחוקיים (למשל. ביטוח).

מעכשיו אם ברשותכם קבצים נפרדים למסמכים פיננסיים שוטפים בשנה המיוחדת ותיבת מס עובדת על גבי -15 באפריל שיהפכו אוטומטית לארכיון המס של העבודה.
באופן לא קיימת לי ערכת מיגון קבצים פועלת לנכס, למשרדים קטנים או לחילופין לעסקים אלו שיש להן עובדים, תן עבורנו להמליץ ​​על הקילומטר הקצר מאוד מכיוון הכאוס למערכת קבצים מקודדת עיצובים באינדקס סמיך.
75% מכלל מוצרים התיוק הביתיות והעסקיות דומות. בעקבות זאת אני מבקר בערכות הקבצים הביתיות והעסקים הילדים שתמצאו בשטח www.Organizer-Extraordinaire.com בתרגול הייעוץ האישי האינדיבדואלי שלי. תבזבז יותר ממון בנסיעה לקניית מוצרי וקניית תוויות ריקות וציוד פנוי מכפי שעולה בשבילך במידה תשתמש בערכת הקבצים שתואמת רק את הצרכים שלך.
שאחד מעריץ להגדיר בפרק זמן קצר 75% סטנדרטיים ואז לקסום פרטית רק את התוויות הריקות לכותרות חדשות במערכת הקבצים בידי הלקוחות שלי. אם שיש בשבילך מתכוננים בעבר, החברה שלך עשוי לשאת מופתע שהם לא השתמשו בערכות קבצים. יעד מערך הקבצים במשרד ייקח שלושה מקרים בלעדיהם. ניצול של בערכות אילו שיש להן (או בלי) מארגן מרשה לי להקטין מצב וכסף של העסק.
אני ממליץ למוצר שלך לבחור ולהגדיר את אותן מערכת הקבצים לשנת 2021 המתאימות לצרכים שלך. להבא, עקוב נפרד בו חוקים למס וארכיון לעיל עבור מערכת קבצי הפעילות – מכיוון שעכשיו במידה ויש בבעלותכם זכוכית. עצם תיחום תיבת המס מאפשרת עבורנו מתחילים את אותה השנה הראשונה, ברם הגיע הן לא תחליף למערכת ניהול נייר מתמשכת אחרי ה -15 באפריל.
האיחולים מובילי הדירה בארגון 2021 על ידי חלומותיך!
והיה אם תבקש, הירשם לטיפים דנדשים לחיסכון בעת בלי כסף בכתובת www.organizer-extraordinaire.com